3D Models

Gửi yêu cầu
Tôi Cần Gấp bộ ghế tường Kỷ này .Đuôi JDP Ai có Thì liên hệ
Ngày đăng: 20/05/2017
Người gửi: Phuongmanh
Ngày đăng: 20/05/2017
Dear rnI need to make this file in 3D , how yo can save it in stl file and how much cost me?rnThank you
Ngày đăng: 30/03/2017
Người gửi: ttdweik
Ngày đăng: 30/03/2017
Stl file format
Ngày đăng: 27/02/2017
Người gửi: Malai5656
Ngày đăng: 27/02/2017
Tôi cần thiết kế 3D Model Pano Trang trí cửa theo ảnh minh họa, XYZ xấp xỉ = 340*400*20mm, vui lòng gửi Đáp ứng giúp tôi sớm nhất có thể (hoặc trong thời gian giới hạn), tôi xin cám ơn (demo)
Ngày đăng: 26/11/2016
Người gửi: atuancnc
Ngày đăng: 26/11/2016
Tôi cần thiết kế 3D Model cho Bức Tranh Bát Mã Du Xuân theo ảnh minh họa, XYZ xấp xỉ= 1890*790*25-30mm, vui lòng gửi Đáp ứng giúp tôi sớm nhất có thể (hoặc trong thời gian giới hạn), tôi xin cám ơn (demo)
Ngày đăng: 26/11/2016
Người gửi: atuancnc
Ngày đăng: 26/11/2016
Tôi cần thiết kế 3D Model cho Bức Tranh Vinh Quy Bái Tổ theo ảnh minh họa, XYZ xấp xỉ= 2115*970*25-35mm, vui lòng gửi Đáp ứng giúp tôi sớm nhất có thể (hoặc trong thời gian giới hạn), tôi xin cám ơn (demo)
Ngày đăng: 26/11/2016
Người gửi: atuancnc
Ngày đăng: 26/11/2016
Top
0.47131 sec| 1427.445 kb