Bảo mật

Bảo mật thông tin cá nhân của Thành Viên

 

 1.Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Thành Viên

   Để truy cập và sử dụng dịch vụ được cung cấp trên Website: maudieukhac.vn, người truy cập sẽ được yêu cầu đăng ký Thành Viên trên Website: maudieukhac.vn, thông tin bắt buộc cần phải điền vào mẫu đăng ký Thành Viên gồm: Họ và Tên, Email, số điện thoại liên lạc, địa chỉ... Thành Viên tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp, Website: maudieukhac.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ liên quan đến thông tin đã cung cấp của Thành Viên.

    Website: maudieukhac.vn cam kết việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên trên Website: maudieukhac.vn sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thành Viên, trừ các trường hợp thu thập và sử dụng thông tin mà không cần sự đồng ý trước của Thành Viên theo quy định của pháp luật như sau:

 • Thu thập thông tin cá nhân Thành Viên đã công bố công khai trên Website: maudieukhac.vn

 • Thu thập thông tin cá nhân của Thành Viên để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán Tài Liệu;

 • Thu thập thông tin cá nhân của Thành Viên để tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.

 Website: maudieukhac.vn cam kết bảo mật tuyệt đối các thông tin cá nhân của Thành Viên bằng bản Quy định chính sách bảo mật thông tin được đăng tải trên Website: maudieukhac.vn, bao gồm các nội dung sau đây:

        2. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

   Website: maudieukhac.vn có thể thu thập thông tin về số lần truy cập của Thành Viên trên Website: maudieukhac.vn và các đối tác của Website: maudieukhac.vn, bao gồm số trang Thành Viên xem, số links (liên kết) và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Website: maudieukhac.vn. Ngoài ra Website: maudieukhac.vn sẽ thu thập các thông tin từ trình duyệt web mà Thành Viên đã sử dụng mỗi khi truy cập vào Website: maudieukhac.vn, bao gồm: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian,…

Website: maudieukhac.vn thực hiện việc thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên đăng ký tài khoản trên Website: maudieukhac.vn nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Thành Viên và kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.

        3.Phạm vi sử dụng thông tin:

   Các thông tin cá nhân của Thành Viên được thu thập qua Website: maudieukhac.vn chỉ được sử dụng để:

 • Thực hiện hoạt động mua Tài Liệu trên hệ thống Website: maudieukhac.vn và thanh toán trên

 • Giải quyết khiếu nại với bên thứ ba.

 • Gửi thông báo về các dịch vụ và thông tin mới nhất trên Website: maudieukhac.vn như: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, thông tin event mới. Thành Viên có thể nhận được thư định kỳ cung cấp các thông báo mới, các sự kiện sắp tới của Website: maudieukhac.vn.

 • Trong một số trường hợp thực sự cần thiết:

 • (a) khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 • (b) trong trường hợp việc cung cấp thông tin đó là chính đáng để bảo về quyền lợi của Website: maudieukhac.vn trước pháp luật;

 • (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên website123doc.org.

 • Trong một số trường hợp, Ban Quản trị của Website: maudieukhac.vn có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành nghiên cứu thị trường cho các dự án và khi đó thông tin của Thành Viên/Người Dùng được cung cấp cho đơn vị này. Bên cung cấp dịch vụ này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin của Thành Viên/Người Dùng cho mục đích nghiên cứu thị trường cho dự án của Ban Quản trị.

        4.Thời gian lưu trữ thông tin:

   Các thông tin cá nhân Thành Viên sẽ được tự động lưu bảo mật trong bộ nhớ máy chủWebsite: maudieukhac.vn trong suốt thời gian là Thành Viên của Thành Viên trên Website: maudieukhac.vn và/hoặc ngay khi Thành Viên gửi yêu cầu xóa thông tin cá nhân trên Website: maudieukhac.vn tới số điện thoại hoặc email liên hệ của Ban Quản trị Website: maudieukhac.vn và/hoặc sau 1 tháng kể ngày Thành Viên xóa Tài Liệu đã đăng tải hoặc/và dừng sử dụng dịch vụ trên Website: maudieukhac.vn.

        5.Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Thành Viên đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị Website: maudieukhac.vn;

 • Ví điện tử và Cổng Thanh toán Trực tuyến Ngân Lượng

 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website: maudieukhac.vn;

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.

        6.Phương thức và công cụ để Thành Viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên Website: maudieukhac.vn:

   Thành Viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc bủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân của mình, tuy nhiên bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ này vẫn phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ và hợp pháp các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên Website: maudieukhac.vn. Thành Viên có thể chủ động sửa đổi, cập nhật hoặc hủy bỏ thông tin tại mục Chỉnh sửa trong trang quản trị của tài khoản Thành Viên trên Website: maudieukhac.vn hoặc yêu cầu Ban quản trị Website: maudieukhac.vn thực hiện việc này.

         7.Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Thành Viên liên quan đến việc thông tin cá nhân được sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo:

   Thành Viên tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của mọi thông tin đã cung cấp trên Website: maudieukhac.vn trước bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Website: maudieukhac.vn không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến thông tin mà phía Thành Viên đã cung cấp.

Ngoài phạm vi, mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được quy định tại Quy chế hoạt động này và các trường hợp được phép thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên trên website theo quy định của pháp luật, mọi sự thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên với mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Thành Viên đều là trái phép và bị xử phạt. 1Website: maudieukhac.vn tiến hành tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Thành Viên liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi thông tin cá nhân của Thành Viên theo quy trình như sau:

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại của Thành Viên (sau đây gọi tắt là “người khiếu nại”).

Bước 2: Chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết.

Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của người  khiếu nại, Website: maudieukhac.vn trả lời cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại.

 

--- BQT---

 

 

Top
2.86711 sec| 657.914 kb