Các định nghĩa sử dụng trong Website

Một số định nghĩa thường gặp khi tham gia tại Website: maudieukhac.vn

1.Trang web: maudieukhac.vn

    2.Thành viên:  Người dùng mua - bán sản phẩm hoặc tải sản phẩm có phí/ miễn phí từ trang Web: maudieukhac.vn và phải chấp nhận các Điều khoản sử dụng

    3. Ban quản trị: Quản lý điều hành toàn bộ thông tin đăng tải trong Website: maudieukhac.vn. Xử lý, phản hồi mọi vấn đề của Thành viên khi có yêu cầu hoặc sai phạm.

    4. Sản phẩm: Các định dạng 3D models dùng cho máy CNC, máy in 3D và một số ứng dụng khác trong các phần mềm 3D.

    5. Dịch vụ: Nơi Thành viên tìm kiếm tài liệu, phần mềm, đăng ký học thiết kế trên các phần mềm 3D tại trung tâm đã  đăng tải trong Website: maudieukhac.vn 

    6. Gian hàng: Khu vực trưng bày các sản phẩm, máy móc liên quan của nhà sản xuất đến việc ứng dụng 3D model.

   7. Yêu cầu công việc: Hình thức gửi yêu cầu hoặc đáp ứng yêu cầu về 3D model của bất kỳ Thành viên.

   8. Nội dung: Bao gồm các định dạng 3D model,  hình ảnh, môt tả, bình luận được quy định trong Website: maudieukhac.vn

   9. Quy định: Mang tính bắt buộc khi tham gia đăng ký/ đăng nhập tại Website: maudieukhac.vn

Top
2.78767 sec| 563.82 kb