Chính sách nội dung

Một số nội dung chính.

Khi Đăng ký tài khoản, Thành viên nên cung cấp đầy đủ thông tin về tên tuổi, địa chỉ, email,…đây là những thông tin bắt buộc, bạn phải điền đầy đủ thông tin để chúng tôi căn cứ theo đó mà phục vụ bạn một cách tốt nhất và đảm bảo quyền lợi thỏa đáng nhất dành cho bạn. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết.

Bạn có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, maudieukhac.vn sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

Bạn tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của maudieukhac.vn

Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của maudieukhac.vn cũng như hệ thống máy chủ của chúng tôi (hack, cheat…).

Khi phát hiện ra lỗi của hệ thống, bạn hãy thông báo cho đội ngũ quản trị của chúng tôi qua email maudieukhac.vn@gmail.com. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của maudieukhac.vn

Khi giao tiếp, nhận xét và đánh giá bất kỳ sản phẩm hoặc nhận xét của các thành viên khác, bạn không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với thành viên khác. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…). Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một thành viên khác, hoặc là thành viên trong Ban Quản trị maudieukhac.vn

Bạn có quyền đăng nhập và sử dụng các dịch vụ chúng tôi đưa ra trên maudieukhac.vn. Những thông tin và tài liệu bạn đưa lên phải phù hợp với quy định của maudieukhac.vn và quy định của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bạn không được quyền đưa lên maudieukhac.vn những nguồn tài liệu sau:

- Nguồn tài liệu đưa lên chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gây mất an ninh quốc gia hoặc những tài liệu gây mẫu thuẫn Tôn giáo, Chính trị hay những vấn đề nhạy cảm

- Nguồn tài liệu và thông tin sai sự thật, mê tín dị đoan hoặc mang những tính chất tuyên truyền, phản động, đả kích, chống đối gây ảnh hưởng không tốt đến cá nhân hoặc tập thể trong xã hội

-  Nguồn tài liệu, thông tin hay hình ảnh vi phạm pháp luật hiện hành của nhà nước Việt Nam

-  Những nguồn tài liệu chứa virut để phá hoại trang web và ảnh hưởng tới  những người sử dụng khác

-  Những nguồn tài liệu, hình ảnh hay video đồi trụy, khiêu dâm không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam

  - Để hệ thống Website bao gồm (Tài nguyên Sever, phí bảo trì) được hoạt động; Phí thanh toán trung gian (Ngân Lượng); Chi phí thuế GTGT bắt buộc cho cơ quan thuế, do đó BQT sẽ trích 30% số tiền bán được từ sán phẩm 3D model của bạn để phục vụ các nội dung vừa nêu (chi phí này tất cả hệ thống Website trên thế giới đều áp dụng và tùy thuộc vào số % trích ra)

Top
7.48236 sec| 670.453 kb