Download/ Upload

Sau khi trở thành một Thành Viên chính thức, bạn đã có thế Upload/ Download, cách thức:

1. Upload Models:

Có 2 hình thức : Upload trực tiếp lên Sever máy chủ chúng tôi (Upload files), hoặc dán link từ các Webserver trung gian (Link files), Thành viên vui lòng điền đầy đủ nội dung theo Form bên dưới. Ban quản trị sẽ kiểm duyệt nội dung trước khi bài viết được đăng tải:

 

Giao diện upload sản phẩm

 

2. Download Models: 

Hình thức tải về : Có phí hoặc Miễn phí tùy thuộc vào Model quy định.

Top
0.31759 sec| 561.945 kb